Бібліограф рекомендує

До 150-річчя від Дня народження Митрополита Андрея Шептицького

Шептицкий, А. (Митрополит Галицкий) // 100 знаменитых людей Украины. – Х., 2004. - С. 486-491.
Шептицький Андрей (Митрополит) // Діячі науки і культури України. - К., 2007. - С. 441-443.
Шептицький Андрей // Довідник з історії України. - К., 2001. - С. 1085-1087.
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Россії, кн. 1: Документи і матеріали, 1899-1917.-Львів,2004.
Вегеш, М. Громадсько-політична, церковна та культурно-освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького.- Ужгород, 1998.
Ленцик, В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосип Сліпий.- Львів, 2001.
Митрополит А. Шептицький: Документи і матеріали:1941-1944.- К.. 2003.
Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944).- К., 2005.
Шептицький Андрей (церковний і громадський діяч) // Енциклопедія історії України у 10 т. Т. 10.- К., 2013.- С.631-633.
Слуга божий митрополит Андрей Шептицький (1865-1944): Рекоменд. бібліограф. покажчик л-ри / Б-ка діаспор. л-ри;
Уклад. Л.С. Рудик. - Л., 1994. - 14 с.


Круподера, К. Пам’яті легендарного митрополита [Виставка в Києві до 150-річчя А.Шептицького] / А.Круподера // Хрещатик. – 2015. – 23 липня.
Зеленюк, К. Ватикан признал Шептицкого / К. Зеленюк // Сегодня. – 2015. – 21 июля. - С. 5.
Марчук, Л. «Ніколи нічого не робіть, що не в інтересах українського народу»: (А. Шептицький) / Л.Марчук // Віче. - 2015. -
№ 13 (лип.). - С. 64-65.
Педченко, Б. Зловещая тень Владыки Шептицкого / Б. Педченко // Киевский вестник. - 2013. - 17 августа. - С. 3.
Появился на свет Шептицкий // Сегодня. - 2010. - 29 июля. - С. 30.
Косів, М. З його духа печаттю: А. Шептицький // Літературна Україна. - 2010. - 29 липня. - С. 6.
Коваль, О. Мойсей українського народу: [Митрополит Шептицький] // Рідна школа. - 2007. - № 1. - С. 18.
Український Мойсей: [До 140-річчя А. Шептицького] // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2005. - № 3. - С. 38-46.